Rafaelova družba
Domov > Novice
Petek, 14 Junij 2024

Objavljeno: 03.05.2015

»Gledat, kaj delajo«


Aprila smo se udeležili predstavitve publikacije z naslovom »Gledat, kaj delajo«. Publikacija, ki jo je izdalo Kulturno društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko, Pavlova hiša prikazuje slovensko zgodovino in kulturo na avstrijskem Štajerskem. Vsebino sta na sedežu Svetovnega slovenskega kongresa zbranim predstavila mag. Susanne Weitlaner, predsednica društva Člen 7 in David Kranzenbilder, urednik knjige.


Omenjena publikacija je nastala ob obnovitvi stalne razstave o zgodovini Slovencev na Štajerskem v Pavlovi hiši.Vsebinsko je delo razdeljeno na šest poglavij: Narodne skupine v Avstriji - Štajerski Slovenci, Poreklo in lokalizacija slovensko govorečega prebivalstva ob južni meji zvezne dežele Štajerske, Sporno ozemlje – od jezikovne do državne meje, Jezik in identiteta med lokalno zavestjo in asimilacija, Pretekla  desetletja – končne in začetne niti in Delovna migracija v Avstrijo (1961-1976).


V uvodu v publikacijo izvemo marsikaj o aktualni situaciji avtohtonih etničnih in jezikovnih manjšin v Avstriji, s poudarkom na Slovenski v zvezni deželi Štajerski. Avstrijsko Štajersko z obmejnimi okraji jugovzhodne Štajerske povezuje skupna zgodovina in tradicija, ki presega jezikovno mejo. Okoli mesta Bad Radkersburg/Radgone se nahaja pet vasi (Potrna, Žetinci, Zenkovci, Dedonci in Slovenska Gorica), v katerih je večina prebivalstva stoletja govorila slovensko in del gospodinjstev je še danes dvojezičen. Po prvi svetovni vojni se je slovenščina ohranjala le še kot pogovorni jezik. Ob zadnjem popisu prebivalstva leta 2001 je 2200 oseb kot pogovorni jezik navedlo slovenščino, leta 1991  jo je navedlo 1695 oseb. Žal se od leta 2001 pri štetju prebivalstva več ne povprašuje po občevalnem jeziku, tako da ni možno odbiti natančnih številk je pa opaziti naraščajoče zanimanje za učenje slovenskega jezika.

Slovenska dediščina na avstrijskem Štajerskem se kaže tudi v deželnem glavnem mestu Gradec, kjer je bila leta 1871 ustanovljena znanstvena slavistika, v mnogih krajevnih imenih slovanskega porekla ter v delu znamenitih štajerskih osebnostih kot so znan graški pesnik Alois Hergouth, katerega starši so govorili samo slovensko ali Janez Puh, kolesarski pionir, ki se je rodil v Slovenskih goricah, Karel Štrekelj, ki je na Graški univerzi poleg slovenskega jezika, katerega snov je kot prvi univerzitetni profesor slavistike podajal v slovenščini, predaval tudi staro cerkveno slovanščino,  Josipina Urbančič Turnograjska, slovenska pisateljica, pesnica in skladateljica. Tudi graški minoritski samostan ima večstoletno tesno povezavo s samostanom na Ptuju.


V 60-ih in 70-tih letih je veliko Slovencev prišlo v iskanju dela na industrijska področja avstrijske Zahodne in Zgornje Štajerske. Tudi danes živi v Gradcu veliko Slovenk in Slovencev, obstajajo pa tudi različna slovenska društva, gledališče, kulturne prireditve. Od junija 2013 je v graški Deželni knjižnici slovenska čitalnica, z več kot 2000 publikacijami in časopisi. Pavlova hiša pa je kot avtsrijskoštajersko slovensko kulturni center že več kot deset let primer sosedstva, kjer se živi in govori v obeh jezikih.

 

Foto: Pavlova hiša v Potrni

Novice
Vabljeni na pesniški recital Pasijonke
Info točka za vračanje v Slovenijo
Romanje treh Slovenij: ODPOVEDANO
Predstavitev knjige o Antonu Ilcu in Karlu Kozini
XXI. Nagradni natečaj
Štipendije za tečaje slovenščine
Černetovo nagrado 2022 prejmeta Anita Bergnach in Vesna Jagodic
Vabljeni na gledališko predstavo Jeklene magnolije
Blaznikov večer - obisk Slovencev iz Argentine
Za hlebček kruha dal bi kos srca
Vabljeni na Komarjev večer 2021
Dokumentarec Samo idealisti - prosto dostopen
Ob 130. obletnici rojstva Janeza Jalna
Nagradni natečaj vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu
18. Koroški kulturni dnevi v Ljubljani
Opozarjamo na dva odlična pogovora v zvezi s 100-letnico požiga Narodnega doma v Trstu
Srečanje o taborišču v Monigu
Predstavitev knjige OSTALI SMO NA KOROŠKEM
Tone Mizerit prejel nagrado Vstajenje za leto 2019
Prošnja Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Za novega krškega škofa je imenovan koroški Slovenec msgr. Jože Marketz
Koncerti Luka Debevca Mayerja
Dobrodošli doma 2019
Predstavitev monografije Slovenski begunci v taboriščih v Italiji 1945-1949
Stanko Kosič prejel najvišje priznanje na področju jamarstva
Velika večina Slovencev, ki se je odselila v Avstralijo, je zbežala čez mejo
Dobrodošli doma 2019
17. Avstrijsko koroški kulturni dnevi
Vabljeni na večer slovenske kulture v Kanalski dolini
Vabljeni na koncert Koroška poje
Vabljeni na srečanje Mladika v letu 2019
Na obisku pri prijateljih v zamejstvu
Praznovanje velikega šmarna na Repentaboru
Predčasne volitve v državni zbor
16. Koroški kulturni dnevi v Ljubljani
Razpis ASEF-a za študente slovenskega rodu
Križev pot, posvečen Beneškim Slovencem
Recitali sakralnih pesmi Luka Debevca Mayerja
Dr. Damjana Kern prejela nagrado Urada za svojo doktorsko nalogo
Koledar 2016
Jurij Paljk - novi Vitez Republike Italije
Begunska kriza za mlade Slovence
Einspielerjeva nagrada Hubertu Budaiju
Koncert sakralnih pesmi - Luka Debevec Mayer
Spominske slovesnosti ob 70. letnici konca 2. svetovne vojne
Spominska meditacija - Iz globočine
»Gledat, kaj delajo«
Sedmi pohod iz Babnega Polja do Goričic
Ponovno v Argentino
Koncert MePZ Bilka in Tamburaška skupina Šentjanž
13. koroški kulturni dnevi v Ljubljani
Ribniški pasijon 2015
Koroška in Primorska pojeta 2015
Uspeh koroških Slovencev na lokalnih volitvah
Slovenci v Reziji?
Srečanje pod lipami
600-letnica zadnjega ustoličenja koroškega vojvode v slovenskem jeziku
VI. pohod Iz Babnega Polja do Goričic
Romanje treh Slovenij na Svete Višarje
XIV. Vseslovensko srečanje
Dobrodošli doma 2014
Naša luč
Poslovna konferenca
Jubilejni vigredni koncert
12. Koroški kulturni dnevi
Kontrabant
Velikonočni dobrodelni pohod
Koroški kulturni dnevi 2013
Zbogom, kranjska dežela, nikoli več te ne bom videl
Naša luč
Prešernova proslava na Tromeji »Od narečja do knjižnega jezika«
600-letnica ustoličenja zadnjega koroškega vojvoda v slovenskem jeziku
Višarski dnevi
Koroška poje
Prispevek o Porabju
Okrogla miza z Angeliko Mlinar in Igorjem Gabrovcem
Kako se Slovenija, slovenstvo, manjšinska problematika in Evropa vidijo iz zamejske perspektive?
Slovenija, okno v svet
Pogovor z Mladimi Benečani
Od narečja do knjižnega jezika
Tu smo in tu hočemo ostati (Dan emigranta)
51. Dan emigranta
Ekskurzija v Videm (vabilo)
Koncert ob 100-letnici društva Danica v Šentprimožu v Podjuni
Oktet Suha
Na Ravanci obeležili tridesetletnico delovanja KD Rozajanski dum
Trideset let delovanja KD Rozajanski dum
“Ko pouno noći je sarce”
Valentin Inzko: Borimo se za svoje pravice, kulturo, karantansko dediščino
Romanje na grob škofa Rožmana
Zakonca Starman o življenju v taboriščih na Koroškem po letu 1945
Tuhinjci v Argentini
RTV SLO poroča o dogodkih v zamejstvu
Prebudimo Slovenijo
Pevski zbor Slovenski cvet iz Nemčije
Narodni svet koroških Slovencev pomladil svoje vodstvo
Slovo od duhovnika dr. Janeza Zdešarja
Romanje v Anras
20. tabor Slovencev po svetu, 7. julij
Dobrodošli doma 2013, 5. in 6. julij
Vseslovensko srečanje v Državnem zboru
Evropska Slovenija
Večer samospevov
Na jubilejnem Dnevu Emigranta obljuba, da bo v Čedadu še letos ulica poimenovana po Ivanu Trinku
Nov veter v Kanalski dolini
Slovenski dan v Maasmechelenu
Rock v nadiškem narečju
Posvet o Reziji
Argentinski dnevnik
Druženji z mladimi v Čedadu in Bardu
Nadškof Stres pri Slovencih v Zagrebu
Rojaki v Nemčiji si želijo več stikov s Slovenijo
Kako mladi koroški Slovenci vidijo svojo prihodnost?
Posvet za mlade Slovence v Stuttgartu od 14. - 15. 5. 2011