Rafaelova družba
Domov > Redne dejavnosti > Učna ura o slovenskih zamejcih in izseljencih
Petek, 12 Julij 2024

Objavljeno: 16.06.2018


UČNA URA

o slovenskih zamejcih in izseljencih za srednješolce

 

 

Z učno uro želimo v skladu z učnim načrtom razvijati in spodbujati zavest o jeziku, narodu in državi.

 

Dijaki tako poimenujejo svoj prvi/materni jezik ter predstavijo njegove prednosti pred drugimi jeziki in njegov položaj v Republiki Sloveniji, uzavestijo vlogo prvega/maternega jezika in njegove prednosti pred tujimi jeziki ter oblikujejo posebni odnos do svojega prvega/maternega jezika, predstavijo in uzavestijo vlogo slovenskega jezika v svojem življenju (tj. prvi/materni jezik, drugi jezik/jezik okolja, tuji jezik), v Republiki Sloveniji, v zamejstvu in izseljenstvu, oblikujejo posebni odnos do slovenščine kot državnega in uradnega jezika ter spoznajo realno situacijo jezika in slovenskega prebivalstva v zamejstvu in izseljenstvu.

 

Preko osebnih zgodb in izkušenj slovenskih zamejcev in izseljencev, s katerimi se je srečal in jih zbral Dejan Valentinčič, je dijakom:

 

1.   predstavljen slovenski jezik kot prvi/materni jezik, drugi jezik/jezik okolja, tuji jezik ter državni in uradni jezik v Republiki Sloveniji. Izpostavljena je uradna dvojezičnost na obmejnih območjih, avtohtona prisotnost slovenščine izven Republike Slovenije, uradni status in vitalnost jezika v zamejskih skupnostih.

2.    predstavljena slovenščina kot faktor ohranjanja narodne identitete v zamejstvu in izseljenstvu.

3.    predstavljeno razmerje med knjižno slovenščino, narečji in pokrajinskimi knjižnimi jeziki.

4.    predstavljena zamejska in izseljenska književnost ter narečno ustvarjanje (ne podrobno).

     

S pomočjo zemljevida zamejstva in sveta ter interaktivnih nalog dijaki strnejo svoje ugotovite. Seznanijo se oz. ponovijo tudi ključne poudarke/pojme, pomembne za maturo: slovenski zamejci, slovenski izseljenci, njihovi problemi z maternim jezikom, jezikovna asimilacija, valovi izseljevanja, bilingvizem in diglosija, materni, tuji, drugi, državni, uradni jezik. Učna ura traja 90 minut, lahko pa se prilagodi tudi za 45 minut. 

 

Projekt smo zasnovali konec leta 2015 in ga s podporo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu začeli izvajati z junijem 2016.

 

Če želite, da bi prišli tudi na vašo šolo posredovat tematiko zamejstva in izseljenstva, se nam oglasite po telefonu: 01 438 30 50 ali na e-naslovu: rafaelova.druzba@siol.net. Z veseljem se bomo odzvali!