Rafaelova družba
Domov > Naša luč
Sobota, 15 Junij 2024

Naša luč

 

 V sliki in besedi iz nove številke NAŠE LUČI:

 

- tokrat objavljamo pogovor z Janezom Kobalom, nekdanjim generalnim duhovnim asistentom slovenskih skavtov;

 

- v Zakladih slovenske umetnosti predstavljamo slovensko etnološko bogastvo - narodno nošo;

 

- v Jezikovnem kotičku boste spoznali poklic peka;

 

- Fototeka Rafaelove družbe pa v sliki in besedi predstavlja arhivske fotografije procesij izseljenskih skupnosti v Buenos Airesu;

 

 - v rubriki Slovenija, naš skupni dom:

  • o neosnovanem napadu na ustavnega sodnika ddr. Klemena Jakliča;
  • o vlogi cerkve v družbi;
  • o cepljenju;

 

- življenje in utrip slovenskih župnij po Evropi;

 

- nadaljevanje zgodbe Njegova suknja, avtorja Lloyda Douglasa.

 

 

 

 

Vabljeni k branju!

 

 

 ~ ~ ~

 

 

Našo luč lahko kupite na prodajnih mestih:

  • Knjigarna Družine, Krekov trg 1, Ljubljana
  • Knjigarna Družine, Štula 23, Ljubljana
  • Metropolitana, Mačkova 6, Ljubljana
  • Kiosk, ljubljanska stolnica, Ciril-Metodov trg 4
  • Ognjišče Maribor, poslovna enota Slomškova založba, Slomškov trg 3, Maribor

 

Cena izvoda: 3,60 EUR

 

OGLAŠUJTE V MESEČNIKU NAŠA LUČ! Oglas sme obsegati do 50 besed. Cena oglasa za enkratno objavo je 20 eur. Celoletna objava z isto vsebino je 150 EUR. Z večkratno zaporedno objavo narašča tudi popust. Oglase sprejemamo do 5. v mesecu za naslednjo izdajo. Plačilo pri poverjenikih, na slovenskih župnijah ali na uredništvu.

 

 

O REVIJI

 

Naša luč, mesečnik za Slovence po svetu, je začel izhajati leta 1952. Revija je zasnovana kot slovensko narodno kulturna in duhovna vez med Slovenci razseljenimi predvsem po Evropi.  Zajema iz tradicionalnega narodnega zaklada slovenske kulturne dediščine.

Revija smer, ki ji je bila zavezana na začetku, več ali manj ohranja tudi danes in ji v svoji vsebinski zasnovi želi ostati zvesta še naprej, čeprav niso vsi izseljenci navezani izrazito na krščanske oblike vrednotenja življenja. Ker so to splošne vrednote človeške kulturne zgodovine, posebej tudi naše, se ni treba bati, da bi revija danes in v prihodnje ne opravljala zelo koristnega poslanstva za Slovence v izseljenstvu prav v pomenu kulturne opore in krepitve kulturne identitete naših rojakov.

 

Temeljni namen izdajanje revije je seznanjati slovenske izseljence in zdomce o kulturnih, verskih in narodnih vprašanjih v domovini in evropskem okviru. Zato so temu primerna tudi njena temeljna vsebinska izhodišča: aktualizirati dogodke o kulturnih in verskih dogajanjih med zdomci in izseljenci, iskati spodbude in izzive za delo na področju, ki so povezana z življenjem izseljencev, predstaviti pomembnejše ustvarjalce na področju izseljenstva in zdomstva in njihovo delo, tematizirati posamezna področja na področju dvigovanja narodne in kulturne identitete itd. 

 

Revija objavlja: temeljne članke s katerimi podpira kulturne dosežke znotraj slovenskih skupnosti v izseljenstvu, zgodovinsko raziskovalne članke, intervjuje, besedila, ki predstavljajo razvoj lastne ustvarjalnosti zamejcev in izseljencev, članke o dogodkih v domovini, komentar meseca, ki se dotika aktualnih tem družbenopolitične stvarnosti v domovini, poročila o dogodkih kulturne in narodnostne vsebine in predstavitev dogajanj znotraj zamejskih in izseljeniških skupnosti, ki dopolnjujejo vsako številko.

Leto 2024

Januar 2024
Februar 2024
Marec 2024
April 2024
Maj 2024
Junij 2024
Naša luč
Leto 2024
Leto 2023
Leto 2022
Leto 2021
Leto 2020
Leto 2019
Leto 2018
Leto 2017
Leto 2016
Leto 2015
Leto 2014
Leto 2013
Leto 2012
Leto 2011
Leto 2010
Leto 2009
Leto 2008
Leto 2007
Leto 2006
Leto 2005
Leto 2004
Leto 2003
Leto 2002
Leto 2001
Leto 2000
Leto 1999
Leto 1998
Leto 1997
Leto 1996
Leto 1995
Leto 1994
Leto 1993
Leto 1992
Leto 1991
Leto 1990
Leto 1989
Leto 1988
Leto 1987
Leto 1986
Leto 1985
Leto 1984
Leto 1983
Leto 1982
Leto 1981
Leto 1980
Leto 1979
Leto 1978
Leto 1977
Leto 1976
Leto 1975
Leto 1974
Leto 1973
Leto 1972
Leto 1971
Leto 1970
Leto 1969
Leto 1968
Leto 1967
Leto 1966
Leto 1965
Leto 1964
Leto 1963
Leto 1962
Leto 1961
Leto 1960
Leto 1959
Leto 1958
Leto 1957
Leto 1956
Leto 1955
Leto 1954
Leto 1953
Leto 1952