Rafaelova družba
Domov > Naša luč
Sobota, 27 November 2021

Naša luč

 

 V sliki in besedi iz nove številke NAŠE LUČI:

 

- tokrat v Pogovoru objavljamo 2. del intervjuja z dr. Markom Kremžarjem, enim najvidnejših predstavnikov slovenske politične emigracije;

 

- v Jezikovnem kotičku se boste lahko spoznali z besedami, ki so povezane z igranjem in z igrami utrjevali znanje slovenskega jezika;

 

- v rubriki Slovenija pred 30 leti boste našli članek z naslovom Ključno mednarodno priznanje;

 

 - v rubriki Moj košček Slovenije pa predstavljamo vodjo fotografskega natečaja Veroniko Savnik, s katero rubriko zaključujemo;

 

 - v rubriki Slovenija, naš skupni dom:

  • komentar ob kampaniji šolnikov in staršev proti omejevanju epidemije s testiranjem otrok;
  • javno pismo s pozivom za odgovorno ravnanje medijev;
  • o slovenskem jeziku;

 

- v Zakladih slovenske umetnosti tokrat predstavljamo projekt Museoevrope;

 

- v rubriki Rafaelova družba pa boste našli članek o okrogli mizi ob 70-letnici revije Naša luč;

 

- življenje in utrip slovenskih župnij po Evropi;

 

- nadaljevanje zgodbe Njegova suknja, avtorja Lloyda Douglasa.

 

 

 

 

Vabljeni k branju!

 

 

 ~ ~ ~

 

 

Našo luč lahko kupite na prodajnih mestih:

  • Knjigarna Družine, Krekov trg 1, Ljubljana
  • Knjigarna Družine, Štula 23, Ljubljana
  • Metropolitana, Mačkova 6, Ljubljana
  • Kiosk, ljubljanska stolnica, Ciril-Metodov trg 4
  • Ognjišče Maribor, poslovna enota Slomškova založba, Slomškov trg 3, Maribor

 

Cena izvoda: 2,45 EUR

 

OGLAŠUJTE V MESEČNIKU NAŠA LUČ! Oglas sme obsegati do 50 besed. Cena oglasa za enkratno objavo je 20 eur. Celoletna objava z isto vsebino je 150 EUR. Z večkratno zaporedno objavo narašča tudi popust. Oglase sprejemamo do 5. v mesecu za naslednjo izdajo. Plačilo pri poverjenikih, na slovenskih župnijah ali na uredništvu.

 

 

O REVIJI

 

Naša luč, mesečnik za Slovence po svetu, je začel izhajati leta 1952. Revija je zasnovana kot slovensko narodno kulturna in duhovna vez med Slovenci razseljenimi predvsem po Evropi.  Zajema iz tradicionalnega narodnega zaklada slovenske kulturne dediščine.

Revija smer, ki ji je bila zavezana na začetku, več ali manj ohranja tudi danes in ji v svoji vsebinski zasnovi želi ostati zvesta še naprej, čeprav niso vsi izseljenci navezani izrazito na krščanske oblike vrednotenja življenja. Ker so to splošne vrednote človeške kulturne zgodovine, posebej tudi naše, se ni treba bati, da bi revija danes in v prihodnje ne opravljala zelo koristnega poslanstva za Slovence v izseljenstvu prav v pomenu kulturne opore in krepitve kulturne identitete naših rojakov.

 

Temeljni namen izdajanje revije je seznanjati slovenske izseljence in zdomce o kulturnih, verskih in narodnih vprašanjih v domovini in evropskem okviru. Zato so temu primerna tudi njena temeljna vsebinska izhodišča: aktualizirati dogodke o kulturnih in verskih dogajanjih med zdomci in izseljenci, iskati spodbude in izzive za delo na področju, ki so povezana z življenjem izseljencev, predstaviti pomembnejše ustvarjalce na področju izseljenstva in zdomstva in njihovo delo, tematizirati posamezna področja na področju dvigovanja narodne in kulturne identitete itd. 

 

Revija objavlja: temeljne članke s katerimi podpira kulturne dosežke znotraj slovenskih skupnosti v izseljenstvu, zgodovinsko raziskovalne članke, intervjuje, besedila, ki predstavljajo razvoj lastne ustvarjalnosti zamejcev in izseljencev, članke o dogodkih v domovini, komentar meseca, ki se dotika aktualnih tem družbenopolitične stvarnosti v domovini, poročila o dogodkih kulturne in narodnostne vsebine in predstavitev dogajanj znotraj zamejskih in izseljeniških skupnosti, ki dopolnjujejo vsako številko.

Leto 2020

Januar 2020
Februar 2020
Marec 2020
April 2020
Maj 2020
Junij 2020
Julij - Avgust 2020
September 2020
Oktober 2020
November 2020
December 2020
Koledar 2021
Naša luč
Leto 2020
Leto 2019
Leto 2018
Leto 2017
Leto 2016
Leto 2015
Leto 2014
Leto 2013
Leto 2012
Leto 2011
Leto 2010
Leto 2009
Leto 2008
Leto 2007