Rafaelova družba
Domov > Redne dejavnosti > Nedelja Slovencev po svetu
Četrtek, 13 Junij 2024

Objavljeno: 25.05.2010

Nedelja Slovencev po svetu 2010


Nedeljo Slovencev po svetu obhajamo v Cerkvi na Slovenskem na 1. nedeljo v juliju (letos 4. 7. 2010). Tudi druge državne in civilne ustanove, ki se posvečajo dejavno vprašanjem slovenskega izseljenstva, so svoje dejavnosti strnile v ta čas, ko je na obisku domovini mnogo izseljencev ali njihovih potomcev. Duhovno skrbstvo za izseljence je najbrž najstarejše in najbolj dosledno spremstvo slovenskega izseljevanja v mirnih in tudi najbolj negotovih časih zadnjih 150 let. Odkar imamo svojo državo in Cerkev na Slovenskem samostojno škofovsko konferenco, se je zanimanje za polmilijonski del naroda, ki živi na tujem, gotovo pomnožilo. Vidimo željo po strukturizaciji na družbenem področju. V dušnopastirskem delu pa je struktura že dolgo vzpostavljena, potrebuje le popravke (posodobljenje) predvsem z oziroma na spremembe, ki nastajajo na področju sodobnih migracijskih tokov, ki jim komaj sledimo, največkrat pa le bežno zaznavamo iz dosedanjih pastoralnih središč.

 

Duhovniki med izseljenci smo že zdavnaj zaznali te spremembe naših fara. Obravnavamo jih na spomladanski in jasanski pastoralni konferenci in si zastavljamo delo v spremenjenih pastoralnih razmerah, da bi čim bolj z božjo besedo in zakramenti dosegli ljudi. Obiskujemo stare, ki obnemorejo in odhajajo, iščemo mlade, ki so se razpršili daleč vstran ali pa v župnijah in društvih ne sodelujejo več, poskušamo jih spremljati, kolikor to pač zmoremo.

 

Ta poročila v domovini pogosto naredijo vtis, da gre delo med Slovenci po svetu h kraju in da mu ni treba posvečati prevelike pozornosti. Na 'terenu' pa je to tako kot doma. Če manjše fare nimajo več župnika, ker je premalo duhovnikov, te ljudi Cerkev ne zapusti, nekdo drug prihaja in soupravlja župnijo. Duhovna oskrba teče naprej, kolikor je pač še možno. To odgovornost čutimo izseljenski duhovniki tudi do naših vernikov, ki živijo po svetu. V soglasju z narodnim ravnateljem za pastoralo Slovencev po svetu načrtujemo, kaj je možno opraviti z našimi močmi in z oziroma na potrebe ljudi, ki smo jim poslani. Škofe prosimo tudi za duhovnike, če spoznamo, da je to potrebno.

 

V teh razmerah čutimo, kako nujno potrebujemo tudi pomoč iz domovine, predvsem večjo povezanost z župnijami, od koder so naši farani. To velja še posebej za študente ali strokovnjake ali mlade družine, ki se danes razseljujejo po svetu za krajši ali daljši čas z namenom izobraževanja ali izpopolnjevanja ali zaradi službe pri mednarodnih družbah in podjetjih. V veliko pomoč bi nam bilo, če bi dobili obvestilo, da je nekdo odšel v Pariz, Berlin, Madrid ali v London, San Paulo, Perth, Vancouver ..., bi nam bilo v neko oporo pri vzpostavljanju stikov z rojaki. Manjka nam sprotne izmenjave informacij in medsebojnega obveščanja, da bi bilo delo za našega človeka na tujem bolj načrtno. Upamo, da nam duhovniki in župnijski sodelavci lahko pri tem pomagate.

 

Za večjo obveščenost o slovenskih kristjanih po svetu pa opozorite farane na katoliške izseljenske revije Duhovno življenje, Božjo besedo, Misli, Našo luč, ...

 

Priložnostni plakat za nedeljo Sps bodo župnije prejele z Rafaelove družbe. Kdor želi narediti večji poudarek nedelji Slovencev po svetu, lahko naroči dodatne izvode na sedežu Rafaelove družbe, Poljanska 2, 1000 Ljubljana. Tel. 01. 4383 050, e-naslov: rafaelova.druzba@rkc.si.

 

Janez Pucelj, koordinacijska služba duhovne oskrbe Sps

 

 

 

Avtor fotografije: dr. Zvone Žigon