Rafaelova družba
Domov > Redne dejavnosti > Nedelja Slovencev po svetu
Petek, 14 Junij 2024

Objavljeno: 26.05.2011

Nedelja Slovencev po svetu 2011


Nedeljo Slovencev po svetu obhajamo Cerkvi na Slovenskem na 1. nedeljo v juliju (letos 3.7.2011). V Cerkvi na Slovenskem ni veliko župnij, ki bi ne imele svojih ljudi zunaj domovine. Neketere jih imajo prav veliko. Te farane duhovniki nimamo pred očmi in pogosto ne vemo, kaj lahko naredimo zanje. Z vidika oznanjevanja in verskega življenja pa ne moremo biti povsem brezskrbni, še manj brezbrižni. Danes se srečuje s problemom vsak duhovnik, ko mu vsako nedeljo pogled po cerkvi na nedeljnike pove, da so določeni člani župnijskega občestva lani še bili redno tu, sedaj pa so odšli drugam zaradi šole, službe ipd. Nekaj let jih bo bolj poredko videl in potem se bodo vrnili ali pa tudi ne.

 

Današnja mobilnost ljudi je dosegla razsežnosti, da v pastoralnem smislu vsekakor ne moremo več mimo nje. Vprašanje je, kako slediti tem faranom. Kako z njimi obdržati stik, se udeležiti njihovega sedanjega življenja v zadevah vere in Cerkve. Ti ljudje še vedno pripadajo svoji družini, ki je ostala doma, in farni skupnosti, kjer so oblikovali svoje cerkveno in versko življenje. Izhod iz družine in kroga sofaranov vedno pomeni izziv, kako ohraniti te drže v novem okolju, kjer človek ni takoj 'doma' v nekem drugem oltarnem občestvu. Vprašanja pastoralnega spremljanja popotnikov in migrantov ni novo pastoralno področje, je pa vedno intenzivnejše in zajema veliko ljudi. To narekuje načrtno zanimanje duhovnikov in laikov posebej v župnijskih pastoralnih strukturah (ŽPS). Obenem je nujno sodelovanje na ravni dekanijskega pastoralnega načrtovanja in medsebojne pastoralne podpore med župnijami.

 

Kjer se močneje opaža razseljevanje, bodo tudi v pastoralnih načrtih v pomoč statistike in sociološke analize, kar je danes dostopno in je treba le poiskati. Ko želimo spremljati svoje župljane, ki so odšli v svet, bo skoraj neobhodno sodelovanje tudi z izseljenskimi duhovniki. Gotovo ne bo mogoče držati osebni stik z vsakim posameznikom. Ni pa brez pomena, če človek, ki je odšel na tuje ali tam že dlje časa živi, prejme informacije o slovenskih verskih srečanjih in dogodkih. Ker so sodobni migranti predvsem mladi ljudje, je te vrste spremstvo možno po internetnih komunikacijskih poteh. Nedelja Slovencev po svetu ima namen, da se spomnimo na naše farane po svetu, da se okrepi zavest in soodgovornost do razseljenih vernikov. V pastoralnih strukturah je treba pomagati, da se bodo duhovniki in njihovi sodelavci zavedli današnjih možnosti in uporabili pastoralna pota duhovnega spremstva ljudi na poteh sodobnega sveta. Priložnostni plakat bodo župnijski uradi prejeli z Rafaelove družbe.

 

 

Kdor želi dati večji poudarek nedelji Slovencev po svetu, lahko dobi dodatne informacije o tekočih prizadevanjih ali naroči dodatne izvode na sedežu ustanove: Poljanska 2, 1000 Ljubljana. Tel. 01. 4383 050, e-naslov: rafaelova.druzba@rkc.si.

 

Janez Pucelj

 

 

 

Avtor fotografije: Miha Cerar