Rafaelova družba
Domov > Naša luč
Sobota, 20 Oktober 2018

 

 

 

V sliki in besedi iz OKTOBRSKE številke NAŠE LUČI:

 

 

- pogovor z dr. Heleno Jaklitsch o velikem koroškem Slovencu dr. Lambertu Ehrlichu iz Žabnic pod Svetimi Višarjami ob 140-letnici njegovega rojstva;

 

- Jezikovni kotiček z naslovom Pri nas doma nas pobliže seznani s prostori po hiši, prinaša pa tudi novo igro za učenje in utrjevanje slovenskega jezika;

 

- v rubriki Slovenija, naš skupni dom:

  • o novi vladi, ki uničuje slovensko podjetništvo, in o ščitenju globoke države;
  • o mednarodni konferenci Blejski strateški forum, v sklopu katere je Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu priredil okroglo mizo z naslovom "Diaspora kot most v sodobnih mednarodnih odnosih";
  • komentar meseca dr. Staneta Grande z naslovom Se Evropa bliža koncu?;

 

- Zakladi slovenske umetnosti tokrat predstavljajo razstavo Obrazi ekspresionizma - Odtisi duha;

  

- 2. del predavanja dr. Dejana Valentinčiča z romanja treh Slovenij z naslovom "Vsi smo Slovenci, več nas združuje, kot ločuje";

 

- v rubriki Rafaelova družba o obisku pri prijateljih v zamejstvu: v avgustu smo obiskali Repentabor in Plešce;

 

- življenje in utrip slovenskih župnij po Evropi;

 

- nadaljevanje zgodbe Njegova suknja, avtorja Lloyda Douglasa.

 

 

 

 

Vabljeni k branju!

 

 

 ~ ~ ~

 

 

Našo luč lahko kupite na prodajnih mestih:

  • Knjigarna Družine, Krekov trg 1, Ljubljana
  • Knjigarna Družine, Štula 23, Ljubljana
  • Metropolitana, Mačkova 6, Ljubljana
  • Kiosk, ljubljanska stolnica, Ciril-Metodov trg 4
  • Ognjišče Maribor, poslovna enota Slomškova založba, Slomškov trg 3, Maribor

 

Cena izvoda: 2,45 EUR

 

OGLAŠUJTE V MESEČNIKU NAŠA LUČ! Oglas sme obsegati do 50 besed. Cena oglasa za enkratno objavo je 20 eur. Celoletna objava z isto vsebino je 150 EUR. Z večkratno zaporedno objavo narašča tudi popust. Oglase sprejemamo do 5. v mesecu za naslednjo izdajo. Plačilo pri poverjenikih, na slovenskih župnijah ali na uredništvu.

 

 

O REVIJI

 

Naša luč, mesečnik za Slovence po svetu, je začel izhajati leta 1952. Revija je zasnovana kot slovensko narodno kulturna in duhovna vez med Slovenci razseljenimi predvsem po Evropi.  Zajema iz tradicionalnega narodnega zaklada slovenske kulturne dediščine.

Revija smer, ki ji je bila zavezana na začetku, več ali manj ohranja tudi danes in ji v svoji vsebinski zasnovi želi ostati zvesta še naprej, čeprav niso vsi izseljenci navezani izrazito na krščanske oblike vrednotenja življenja. Ker so to splošne vrednote človeške kulturne zgodovine, posebej tudi naše, se ni treba bati, da bi revija danes in v prihodnje ne opravljala zelo koristnega poslanstva za Slovence v izseljenstvu prav v pomenu kulturne opore in krepitve kulturne identitete naših rojakov.

 

Temeljni namen izdajanje revije je seznanjati slovenske izseljence in zdomce o kulturnih, verskih in narodnih vprašanjih v domovini in evropskem okviru. Zato so temu primerna tudi njena temeljna vsebinska izhodišča: aktualizirati dogodke o kulturnih in verskih dogajanjih med zdomci in izseljenci, iskati spodbude in izzive za delo na področju, ki so povezana z življenjem izseljencev, predstaviti pomembnejše ustvarjalce na področju izseljenstva in zdomstva in njihovo delo, tematizirati posamezna področja na področju dvigovanja narodne in kulturne identitete itd. 

 

Revija objavlja: temeljne članke s katerimi podpira kulturne dosežke znotraj slovenskih skupnosti v izseljenstvu, zgodovinsko raziskovalne članke, intervjuje, besedila, ki predstavljajo razvoj lastne ustvarjalnosti zamejcev in izseljencev, članke o dogodkih v domovini, komentar meseca, ki se dotika aktualnih tem družbenopolitične stvarnosti v domovini, poročila o dogodkih kulturne in narodnostne vsebine in predstavitev dogajanj znotraj zamejskih in izseljeniških skupnosti, ki dopolnjujejo vsako številko.

Naša luč
Leto 2017
Leto 2016
Leto 2015
Leto 2014
Leto 2013
Leto 2012
Leto 2011
Leto 2010
Leto 2009
Leto 2008
Leto 2007