Rafaelova družba
Domov > Naša luč
Nedelja, 22 Oktober 2017

 

 

 

V sliki in besedi iz OKTOBRSKE številke NAŠE LUČI:

 

 

- pogovor z naslovom Udbovci so naravnost okuženi z virusom dezinformiranja z mag. Igorjem Omerzo, ekonomistom, piscem zlasti monografij in graditeljem slovenske demokratične in samostojne države, saj je bil v ožjem odboru tistih, ki so sprožili slovensko pomlad in omogočili uresničitev sanj generacij Slovencev;

 

- letošnja jesen bo za Rafaelovo družbo prav posebej razgibana in zanimiva. Napovedujemo bogato dogajanje in vas vabimo, da se ga udeležite;

 

- Zakladi slovenske umetnosti tokrat prinašajo nadaljevanje o kiparskem delu Lojzeta Dolinarja;

 

- Jezikovni kotiček z naslovom Delo krepi človeka nas pobliže seznani s poklici, prinaša pa tudi novo igro za učenje in utrjevanje slovenskega jezika;

 

- v rubriki Slovenija, naš skupni dom:

  • o permisivni vzgoji, pranju denarja NLB in o nereševanju gospodarske krize v Sloveniji;
  • o zgodovinskem uspehu slovenskih košarkarjev na evropskem prvenstvu;
  • komentar meseca dr. Staneta Grande z naslovom Živčna Slovenija;

 

- življenje in utrip slovenskih župnij po Evropi;

 

- 2. del predavanja dr. Andreja Finka: "Upanje v večno Slovenijo!";

 

- nadaljevanje zgodbe Njegova suknja, avtorja Lloyda Douglasa.

 

 

 

 

Vabljeni k branju!

 

 

 ~ ~ ~

 

 

Našo luč lahko kupite na prodajnih mestih:

  • Knjigarna Družine, Krekov trg 1, Ljubljana
  • Knjigarna Družine, Štula 23, Ljubljana
  • Metropolitana, Mačkova 6, Ljubljana
  • Kiosk, ljubljanska stolnica, Ciril-Metodov trg 4
  • Ognjišče Maribor, poslovna enota Slomškova založba, Slomškov trg 3, Maribor

 

Cena izvoda: 2,45 EUR

 

OGLAŠUJTE V MESEČNIKU NAŠA LUČ! Oglas sme obsegati do 50 besed. Cena oglasa za enkratno objavo je 20 eur. Celoletna objava z isto vsebino je 150 EUR. Z večkratno zaporedno objavo narašča tudi popust. Oglase sprejemamo do 5. v mesecu za naslednjo izdajo. Plačilo pri poverjenikih, na slovenskih župnijah ali na uredništvu.

 

 

O REVIJI

 

Naša luč, mesečnik za Slovence po svetu, je začel izhajati leta 1952. Revija je zasnovana kot slovensko narodno kulturna in duhovna vez med Slovenci razseljenimi predvsem po Evropi.  Zajema iz tradicionalnega narodnega zaklada slovenske kulturne dediščine.

Revija smer, ki ji je bila zavezana na začetku, več ali manj ohranja tudi danes in ji v svoji vsebinski zasnovi želi ostati zvesta še naprej, čeprav niso vsi izseljenci navezani izrazito na krščanske oblike vrednotenja življenja. Ker so to splošne vrednote človeške kulturne zgodovine, posebej tudi naše, se ni treba bati, da bi revija danes in v prihodnje ne opravljala zelo koristnega poslanstva za Slovence v izseljenstvu prav v pomenu kulturne opore in krepitve kulturne identitete naših rojakov.

 

Temeljni namen izdajanje revije je seznanjati slovenske izseljence in zdomce o kulturnih, verskih in narodnih vprašanjih v domovini in evropskem okviru. Zato so temu primerna tudi njena temeljna vsebinska izhodišča: aktualizirati dogodke o kulturnih in verskih dogajanjih med zdomci in izseljenci, iskati spodbude in izzive za delo na področju, ki so povezana z življenjem izseljencev, predstaviti pomembnejše ustvarjalce na področju izseljenstva in zdomstva in njihovo delo, tematizirati posamezna področja na področju dvigovanja narodne in kulturne identitete itd. 

 

Revija objavlja: temeljne članke s katerimi podpira kulturne dosežke znotraj slovenskih skupnosti v izseljenstvu, zgodovinsko raziskovalne članke, intervjuje, besedila, ki predstavljajo razvoj lastne ustvarjalnosti zamejcev in izseljencev, članke o dogodkih v domovini, komentar meseca, ki se dotika aktualnih tem družbenopolitične stvarnosti v domovini, poročila o dogodkih kulturne in narodnostne vsebine in predstavitev dogajanj znotraj zamejskih in izseljeniških skupnosti, ki dopolnjujejo vsako številko.

Naša luč
Leto 2017
Leto 2016
Leto 2015
Leto 2014
Leto 2013
Leto 2012
Leto 2011
Leto 2010
Leto 2009
Leto 2008
Leto 2007