Rafaelova družba
Domov > Naša luč
Četrtek, 14 December 2017

 

 

 

V sliki in besedi iz NOVEMBRSKE številke NAŠE LUČI:

 

 

- pogovor oz. spodbuda za družino, župnijo in partnerstvo z naslovom Radost ljubezni. To ni pogovor z nekom, ampak o nečem. Pred očmi imamo apostolsko pismo Radost ljubezni (Amoris laetitia) papeža Frančiška, okrog katerega se kar ne pomirijo duhovi. Odgovori na vprašanja so zbrani iz literature, ki se množi iz dneva v dan. Iskali smo predvsem mnenja in razlage, ki vodijo k razumevanju duha papeževega pisma;

 

- Predstavitev knjige in odprtje razstave Rojstvo novih domovin;

 

- o letošnjih poletnih Višarskih dnevih mladih: Iz Trsta in s kraškega roba na Sv. Višarje;

 

- Zakladi slovenske umetnosti tokrat predstavljajo ustvarjalni opus Veselke Šorli Puc;

 

- Jezikovni kotiček z naslovom Jesen v gozdu nas pobliže seznani z nekaterimi živalmi, jesenskimi plodovi in barvami, prinaša pa tudi novo igro za učenje in utrjevanje slovenskega jezika;

 

- v rubriki Slovenija, naš skupni dom:

  • o arbitraži in osmešenem Cerarju, o Jankovićevem spolnem izsiljevanju šibkejših, o razlogih za razdor med Slovenci;
  • dolgoletni kolumnist in sodelavec Naše luči dr. Stane Granda prejel odličje sv. Cirila in Metoda;
  • komentar meseca dr. Staneta Grande z naslovom Kaj se dogaja s Slovenci in Slovenijo?;

 

- življenje in utrip slovenskih župnij po Evropi;

 

- 3. del predavanja dr. Andreja Finka: Upanje v večno Slovenijo;

 

- nadaljevanje zgodbe Njegova suknja, avtorja Lloyda Douglasa.

 

 

 

 

Vabljeni k branju!

 

 

 ~ ~ ~

 

 

Našo luč lahko kupite na prodajnih mestih:

  • Knjigarna Družine, Krekov trg 1, Ljubljana
  • Knjigarna Družine, Štula 23, Ljubljana
  • Metropolitana, Mačkova 6, Ljubljana
  • Kiosk, ljubljanska stolnica, Ciril-Metodov trg 4
  • Ognjišče Maribor, poslovna enota Slomškova založba, Slomškov trg 3, Maribor

 

Cena izvoda: 2,45 EUR

 

OGLAŠUJTE V MESEČNIKU NAŠA LUČ! Oglas sme obsegati do 50 besed. Cena oglasa za enkratno objavo je 20 eur. Celoletna objava z isto vsebino je 150 EUR. Z večkratno zaporedno objavo narašča tudi popust. Oglase sprejemamo do 5. v mesecu za naslednjo izdajo. Plačilo pri poverjenikih, na slovenskih župnijah ali na uredništvu.

 

 

O REVIJI

 

Naša luč, mesečnik za Slovence po svetu, je začel izhajati leta 1952. Revija je zasnovana kot slovensko narodno kulturna in duhovna vez med Slovenci razseljenimi predvsem po Evropi.  Zajema iz tradicionalnega narodnega zaklada slovenske kulturne dediščine.

Revija smer, ki ji je bila zavezana na začetku, več ali manj ohranja tudi danes in ji v svoji vsebinski zasnovi želi ostati zvesta še naprej, čeprav niso vsi izseljenci navezani izrazito na krščanske oblike vrednotenja življenja. Ker so to splošne vrednote človeške kulturne zgodovine, posebej tudi naše, se ni treba bati, da bi revija danes in v prihodnje ne opravljala zelo koristnega poslanstva za Slovence v izseljenstvu prav v pomenu kulturne opore in krepitve kulturne identitete naših rojakov.

 

Temeljni namen izdajanje revije je seznanjati slovenske izseljence in zdomce o kulturnih, verskih in narodnih vprašanjih v domovini in evropskem okviru. Zato so temu primerna tudi njena temeljna vsebinska izhodišča: aktualizirati dogodke o kulturnih in verskih dogajanjih med zdomci in izseljenci, iskati spodbude in izzive za delo na področju, ki so povezana z življenjem izseljencev, predstaviti pomembnejše ustvarjalce na področju izseljenstva in zdomstva in njihovo delo, tematizirati posamezna področja na področju dvigovanja narodne in kulturne identitete itd. 

 

Revija objavlja: temeljne članke s katerimi podpira kulturne dosežke znotraj slovenskih skupnosti v izseljenstvu, zgodovinsko raziskovalne članke, intervjuje, besedila, ki predstavljajo razvoj lastne ustvarjalnosti zamejcev in izseljencev, članke o dogodkih v domovini, komentar meseca, ki se dotika aktualnih tem družbenopolitične stvarnosti v domovini, poročila o dogodkih kulturne in narodnostne vsebine in predstavitev dogajanj znotraj zamejskih in izseljeniških skupnosti, ki dopolnjujejo vsako številko.

Naša luč
Leto 2017
Leto 2016
Leto 2015
Leto 2014
Leto 2013
Leto 2012
Leto 2011
Leto 2010
Leto 2009
Leto 2008
Leto 2007