Domov > Fotonatečaj
Nedelja, 14 Avgust 2022

Objavljeno: 19.05.2022

Pravila - 2022AVTORSTVO FOTOGRAFIJ IN BESEDILA

Poslane fotografije in besedilo morajo biti avtorsko delo sodelujočega, za kar slednji prevzema polno odgovornost. Avtorske pravice ostanejo avtorjem. Z udeležbo na natečaju avtor zagotavlja, da so fotografije in besedilo njegovo avtorsko delo in da sprejema pogoje razpisa.
Organizator si pridržuje pravico da dela razstavi, objavi in kopira za potrebe natečaja oziroma dela uporablja za promocijo in predstavitev Rafaelove družbe v medijih, socialnih omrežij in tisku. Ob razstavi bosta izdana zgibanka in katalog v elektronski obliki in bosta vseboval nagrajena dela in podatke o avtorjih, fotografijah in razstavi.

FORMAT

Vsak avtor lahko pošlje največ 5 posameznih fotografij in eno serijo fotografij, ki obseda 4 do 6 fotografij. Fotografije morajo biti v formatu JPG/JPEG, dimenzija daljše stranice 3000 točk ali več. Vsaka fotografija in serija mora imeti ujemajoče besedilo.
Besedila so lahko v kateri koli elektronski obliki dodana sporočilu. Vsako besedilo mora obsegati med 300 in 500 znakov.
Fotografije in besedila, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem bodo izločene.

POIMENOVANJE DATOTEK

Fotografije in besedilo se poimenuje s kodo, ki je sestavljena iz začetnic imena in dneva rojstva: koda_zaporedna številka_naslov fotografije/besedila – brez šumni0kov.jpg. (primer: Luka Novak, 27.3.1975, poimenovanje fotografije: LN27_1_Kozolec ponoci.jpg) Ujemajoča fotografija in besedilo naj imata enak naslov. Pri serijah se na koncu doda zaporedno številko fotografije. Primer: koda_zaporedna številka_naslov fserije/besedila_zaporedna števila fotografije v seriji – brez šumni0kov.jpg. (primer: Luka Novak, 27.3.1975, poimenovanje serije, zaporedna številka fotografije: LN27_1_Moj spomin na kozolce_1.jpg)

POŠILJANJE FOTOGRAFIJ

 

Fotografije in besedilo pošljete na mail: foto.rafaelova.druzba@gmail.com z zadevo »FOTO NATEČAJ MOJ KOŠČEK SLOVENIJE”« do 30.9. 2022. Za prejete fotografije in besedila bomo poslali elektronsko sporočilo s potrdilom. Če tega ne boste dobili, nas prosimo kontaktirajte po elektronski pošti.

PRIJAVNICA

Avtor mora čitljivo izpolniti priloženo prijavnico in jo priložiti v elektronsko pošto ob fotografije in opise. Označitve fotografij in besedila na prijavnici se morajo ujemati z označitvami fotografij in opisov v imenih datotek. Nepopolnih in prepozno prispelih prijav ne bomo upoštevali.

OCENJEVANJE IN ŽIRIJA

Ocenjevanje fotografij bo opravila žirija:
1. Marko Vombergar
2. Tamino Petelinšek
3. Vincenc Gotthardt
Pridržujemo si pravico do spremembe žirije v primeru zadržanosti članov. Zoper odločitve žirije ni možnih pritožb. Pridržana je pravica do spremembe ali prilagoditve drugih elementov razpisa.

NAGRADE

Prvih 10 najbolje ocenjenih prijav bo nagrajenih z denarno narado 40 evrov.
Najboljši trije pa bodo dobili tudi priznanje. Žirija lahko podeli  tudi posebne nagrade.

KOLEDAR NATEČAJA

Rok za dostavo del do 30.9. 2022
Izbor del med 3. in 15. 10. 2022
Obvestilo o izboru del do 20.10.2022
Podelitev priznanj in otvoritev razstave je predvidena za pomlad 2023. Takrat bo izdan tudi
spletni katalog.