Rafaelova družba
Domov > Spletna razstava
Ponedeljek, 29 Maj 2023

Objavljeno: 21.06.2013

Predstavljene so različne vsebine: prehrana, šolstvo, otroški vrtec, splošna ambulanta, zobozdravstvo, šport, skavstvo, gledališče, bogoslužje in procesije, praznično leto, zakramenti, razvedrilo, taboriščno življenje znotraj in zunaj, delavnice in obrti, vajeniški pouk, tečaji, gledališče, obiski angleške komande, poljedelstvo, taboriščni mediji, tisk in interna razglasna postaja, družinsko življenje, prosti čas in izleti, slovo odhajajočih čez ocean ter obiski na ljubeljskem prelazu po letu 1950.


Skozi taborišča so med drugimi šli legendarni zdravnik dr. Janez Janež, pisatelj Karel Mauser, ravnatelj Marko Bajuk, dr. Valentin Meršol, oba slovenska kardinala Alojzij Ambrožič in Franc Rode ter vrsta drugih uglednih rojakov.

Kolikor je znano, večji del posnetkov pripada avtorjem Marjanu Hočevarju, Marjanu Kocmurju in Francetu Šetini ter še nekaterim drugim. Velja omeniti, da je kar precej odličnih motivov na ravni umetniške fotografije. V arhivu presenečajo barvni diapozitivi, ker se ta tehnika pojavi komaj nekaj let poprej.

 

 Predstavljene so različne vsebine: prehrana, šolstvo, otroški vrtec, splošna ambulanta, zobozdravstvo, šport, skavstvo, gledališče, bogoslužje in procesije, praznično leto, zakramenti, razvedrilo, taboriščno življenje znotraj in zunaj, delavnice in obrti, vajeniški pouk, tečaji, gledališče, obiski angleške komande, poljedelstvo, taboriščni mediji, tisk in interna razglasna postaja, družinsko življenje, prosti čas in izleti, slovo odhajajočih čez ocean ter obiski na ljubeljskem prelazu po letu 1950.

 

Kolikor je znano, večji del posnetkov pripada avtorjem Marjanu Hočevarju, Marjanu Kocmurju in Francetu Šetini ter še nekaterim drugim. Velja omeniti, da je kar precej odličnih motivov na ravni umetniške fotografije. V arhivu presenečajo barvni diapozitivi, ker se ta tehnika pojavi komaj nekaj let poprej.

 

 

Spletna razstava